Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

 • ID:

  KH: streda 14.00 - 16.00

 • Katedra:

  Katedra školskej didaktiky

 • Email:

  hasajova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.

  Vyučované predmety:

  Komparatívna pedagogika

  Informatika pre manažérov II

  Inovácie v didaktike

  Štatistika pre manažérov

  Aplikovaná matematika

  Ekonomická štatistika

  Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky

  Matematika

  Informatika v edukácii

 • Projekty

   

  R-1354-2020, Vedecko-výskumná experimentálna analýza Cold s.r.o.  

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA č. 001DTI-4/2018 Školské podvádzanie ako problémový aspekt hodnotenia výsledkov výchovnovzdelávacieho procesu na stredných školách.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 10VŠDTI 2020  Integrované digitálne vzdelávanie   determinant rozvoja novej éry zručností  v edukačnej praxi stredných škôl

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                          0000-0002-1319-9931      

  WOS Researcher ID:     

  SCOPUS Author ID:        57209797852

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

  AAA01 HANULIAKOVÁ, J., PORUBČANOVÁ, D., HASAJOVÁ, L. 2016. School culture and educational reality. Karlsruhe, DE : Ste-Con. 125 s. ISBN 978-3- 945862-05-6.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01   HASAJOVÁ, L. 2020. Informatika I. Vybrané kapitoly z odborovej informatiky pre ekonomické odbory. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. 80 s.ISBN: 978-80-8222-023-3.

   

  BCI Skriptá a učebné texty 

  BCI01    ČEPELOVÁ, S., HASAJOVÁ, L. 2020. Vybrané kapitoly z manažmentu inkluzívnej školy: V kontexte psychoedukačnej dimenzie inklúzie žiakov stredných   škôl. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. 110 s.  ISBN 978-80-8222-016-5.

  BCI02    HASAJOVÁ, L.,  PORUBČANOVÁ, D., BILČÍK, A. Vybrané kapitoly z pedagogickej komunikácie v odbornom vzdelávaní: Učebné texty pre učiteľov profesijných predmetov. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. 198 s. ISBN 978-80-8222-015-8.