Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Dr.h.c. prof. PhDr. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

Predseda správnej rady DTI

 • ID:

  KH: štvrtok 8.00 - 10.00

 • Katedra:

  Katedra manažmentu a ekonómie

 • Email:

  lajcin@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.
  Vyučované predmety:
  o     Profilové poznatky z profesijných odborov
  o     Podniková ekonomika
  o     Základy ekonomickej teórie
  o     Základy mikroekonómie 
  o     Základy makroekonómie
  o     Národohospodárstvo
  o     Základy manažmentu
  o     Informatika pre manažérov
  o     Podniková ekonomika
  o     Makroekonómia
  o     Manažment
  o     Informatika pre manažérov II.
  o     Projektový manažment
  o     Manažment informačných systémov
  o     Distribučné systémy a logistika
   

 • Projekty

  Projekt KEGA 001DTI-4/2015 Návrh stratégií správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente strednej školy využitím inovatívnych predikčných softwarových nástrojov. 
  Vedúca riešiteľka projektu: doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., MBA 
  Riešenie projektu: (2015 – 2016).

   

  Projekt VEGA 1/0293/16 Významná osobnosť slovenských dejín 20. storočia v kontexte pedagogiky, pedagogického myslenia a zrodu a vývinu moderného školstva - Anton Štefánek 
  Vedúci riešiteľ projektu: Mgr. Igor Marks, PhD. Riešenie projektu: 2016 - 2017 Druh účasti: riešiteľ projektu

   

  Projekt TAČR – Kód projektu: TL01000349   Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru 
  Zodpovedný riešiteľ: VŠTE v Českých Budejovicích prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D. Riešenie projektu: (02/2018 – 01/2020) Druh účasti: riešiteľ projektu

   

  Projekt EUROPEAN ECONOMIC CHAMBER OF TRADE, COMMERCE AND INDUSTRY
  Administration: B-1040 Brussels/Belgium, Rue Abbé Cuypers 3,  tel. +(322) 280.14.03,  fax +(322)734.79.10
  Comm. Brussels Reg. No. GEIE 218  
  Color preference for project team members compiled by Belbin's methodology (2021 - 2023) Druh účasti: národný koordinátor medzinárodného projektu

   

  Projekt IGA DTI University No. 006/2019 Educational and Social Dimensions of Job-related Stress in Practice.
  Vedúci riešiteľ medzinárodného projektu: doc. PaedDr. PhDr. Gabriela Gabrhelová, PhD. Doba riešenia projektu: 9/2019 - 3/2021. Vedúci riešiteľ pre spolupracujúce pracovisko Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach: doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.
   

 • Publikácie

  ORCID ID:    https://orcid.org/ 0000-0003-4827-3748    
  WOS Researcher:
  SCOPUS Author ID: 

      

  5 najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti za posledných 6 rokov:

   

  AAA Miroslav Frankovský - Daniel Lajčin.: Zvládanie náročných situácií v manažérskej práci. 1. Vyd. Praha: Radix. 2012. 107 s. (5,3AH) ISBN 978-80-87573-02-0 Miroslav Frankovský (50% - 2,65AH), Daniel Lajčin (50% - 2,65AH)

   

  AAA The bullets wounding potential and safety management [textový dokument (print)] / Juříček, Ludvík [Autor, 16.67% - 1,34AH] ; Bočková, Kateřina [Autor, 16.666%- 1,33AH] ; Ficek, Martin [Autor, 16.666% - 1,33AH] ; Lajčin, Daniel [Autor, 16.666% - 1,33AH] ; Moravanský, Norbert [Autor, UKOLFUSUL, 16.666% - 1,33AH] ; Zapletal, Ladislav [Autor, 16.666% - 1,33AH] ; Mareš, Miroslav [Recenzent] ; Kováč, Peter [Recenzent]. – 1. vyd. – London (Veľká Británia) : STS Science Centre, 2020. – 160 s.(8AH) [tlačená forma] : text, graf., tab., obr. – [angličtina]. – [OV 180]. – ISBN 978-1-908235-11-4. – ISBN 978-80-7418-346-1. – SIGN-UKO LF USUL/20

   

  ADM Bočková, Kateřina, Lajčin, Daniel, Lengyelfalusy, Tomáš. Is Project Manager’s Age like a Wine? [elektronický dokument]: A case study in petrochemical industry in EU countries. DOI 10.18421/TEM91-34 In: TEM Journal: Technology, Education, Management, Informatics. Novi Pazar: Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, Roč. 9, č. 1, s. 242-248 [tlačená forma] [online]. ISSN 2217-8309. ISSN (online) 2217-8333. [angličtina]

   

  ADM Lajčin, Daniel, Porubčanová, Dáša. Teamwork during the COVID-19 Pandemic. DOI doi.org/10.28991/esj-2021-SPER-01 In: Emerging Science Journal. Calabria: Ital Publication, 2021, Roč. 5, s. 1-10. ISSN 2610-9182. [angličtina]

   

  ADD Vnímanie reformy daňového systému v Slovenskej republike podnikateľskými subjektmi a finančnou správo.  / Peter Jakúbek, Juraj Tej, Daniel Lajčin, Gabriela Gabrhelová. In: Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. - ISSN 0013-3035. - Roč. 64, č. 8 (2016) s. 751-767.