Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA

 • ID:

  KH: štvrtok 12.00 - 14.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  barnova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.

  Vyučované predmety:

  • Cudzí jazyk I
  • Cudzí jazyk II
  • Školská pedagogika
  • Manažment školy
  • Modelovanie výchovných situácií
  • Pedagogická prax
  • Zvládanie záťažových situácií
 • Projekty

   

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  VEGA 1/0021/21 Identifikácia faktorov motivácie k výkonu certifikovaných projektových manažérov pracujúcich v home office v období pandémie ochorením COVID 19

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA 004DTI-4/2018 Model podpory rozvoja emocionálnej inteligencie žiakov stredných odborných škôl

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  EFOP -5.2.2.-17-2017-00066 Nullpont Kulturális Egyesület: Učiace sa komunity a spoločenská prestavba: východo- a stredoeurópske skúsenosti

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ za DTI

   

  IGA 001DTI/2020 Distance Learning During Crisis Situations

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  IGA VŠDTI 001/2021 New Opportunities for Student Competence Development in the Digital Environment

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  IGA DTI No. 001/2019 Universities and Selected Aspects of Their Funding in the European Area
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  IGA DTI No. 002/2019 Psychological and Legal Basis of Inclusive Social Reality

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA DTI No. 003/2019 Vocational Education and Training in the Dual System of Education and Training for the Current Needs of the Labour Market

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA DTI No. 006/2019 Educational and Social Dimensions of Job-Related Stress in Practice

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA DTI No. 005/2019 Educational Challenges in Subject Didactics Education

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                           0000-0001-5611-4072          

  WOS Researcher ID:         ADD-5616-2022       

  SCOPUS Author ID:           57221778009

   

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01  Barnová, S., & Gabrhelová, G. (2017). Resilience in Schools. Karlsruhe: Ste-Con. ISBN 978-3-945862-18-6.

  AAA02 Gabrhelová, G.; Lajčin, D., Barnová, S., & Krásna, S. (2020). Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania pre potreby trhu práce. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-962-8.

  AAA03  Gabrhelová, G., Lajčin, D., Barnová, S., & Krásna,  S. (2020). Dual System of Education and Training as a Pathway to the Labour Market. Szeged: Belvedere Meridionale. 212 s. ISBN 978-615-6060-32-7, ISBN(online) 978-6156060-33-4.

  AAA04  Krásna, S., & Barnová, S. (2020). Analýza modelov financovania vysokých škôl vo vybraných európskych krajinách. Týn nad Vltavou: Nová forma. ISBN 978-80-7612-282-6.

  AAA05  Krásna, S., Dušek, J., Barnová, S., Lajčin, D., & Ferebauerová, R. (2020). Vysoké školy a vybrané aspekty ich financovania v Európskom priestore. Týn nad Vltavou: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-280-2

  AAA06 Barnová, S. (2021). Čo nás naučila pandemická kríza? Situácia v stredných školách na Slovensku počas prvej vlny pandémie COVID-19. Týn nad Vltavou: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-335-9.

  AAA07  Čepelová, S., Barnová, S., Krásna, S. (2021). Teoretické, empirické a aplikačné dimenzie inklúzie a konceptu inkluzívneho vzdelávania žiakov v stredných školách. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-414-1.

  AAA08  Barnová, S. et al. (2021). Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-409-7.

   

  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01  Krásna, S., Barnová, S., & Gabriš, A. (2019). Duálne vzdelávanie a kvalifikovaná pracovná sila v spoločenskovedných súvislostiach. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-86-9. 

   

  ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

  ABC01 Barnová, S. (2021). Pupils with special educational needs in the context of school closures. In D. Porubčanová et al., Educational Challenges in Subject Didactics Education in the Context of Home Schooling (pp. 128-141). London: STS Science Centre, Ltd., ISBN 978-1-908235-19-0.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01 Barnová, S. et al. (2019). Školská pedagogika II. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-85-2.

  ACB02 Lajčin, D. et al. (2020). Školská pedagogika III. Inkluzívna edukácia. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-75-1.

  ACD01 Barnová, S. et al. (2018). Školská pedagogika. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-78-4.

   

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01 Barnová, S. (2020). Zvládanie záťažových situácií. Dubnica nad Váhom: VŠ DTI. ISBN 978-80-89732-97-5.

  BCI02 Barnová, S., & Krásna, S. (2020). Manažment a organizácia škôl. Dubnica nad Váhom: VŠ DTI. ISBN 978-80-89732-96-8.

  BCI03 Krásna, S., & Barnová, S. (2020). Systém duálneho vzdelávania ako súčasť odborovej didaktiky. Dubnica nad Váhom: VŠ DTI. ISBN 978-80-8222-003-5.