Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

DBA - Doctor of Business Administration

 •  

  Vysoká škola DTI organizuje

  postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Doctor of Business Administration (DBA)

  v spolupráci s Apsley Business School of London (UK) v dĺžke 1 rok (2 semestre), 30 ECTS.

  Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.


  Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

  Výhodou pre prijatie do tohto študijného programu je minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie ľubovoľného smeru s dostatočnou manažérskou praxou pri vedení tímov alebo projektov. Podmienkou je absolvované MBA štúdium. Predchádzajúca prax by mala byť minimálne cca. 5 rokov. Predchádzajúcu prax študent preukazuje čestným prehlásením a popisom vykonávanej pozície.

  Obsahom samostatného semestra je spracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Po dohode s tútorom si možno zvoliť tému dizertačnej práce už v priebehu štúdia a priebežne pracovať na dizertačnej práci.

  Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti z oblasti riadenia. DBA program je celý zameraný na prehĺbenie teoretického základu a aplikáciu nadobudnutých vedomostí v praxi alebo teoretickom výskume. Jedná sa o vrchol manažérskeho profesijného a postgraduálneho vzdelávania. Absolvent sa stáva špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie.

  Uchádzač: Štúdium je určené predovšetkým manažérom na pozícii stredného a top manažmentu firiem, ľuďom s odlišným odborom vzdelania, ktorí majú ambície riadiť firmy a tímy a v neposlednom rade je určený podnikateľom.
   

  Čo získam?

  - rozšírenie znalosti v manažérskej oblasti,
  - zlepšenie možnosti vycestovať do zahraničia, prípadne sa tam aj usadiť,
  - najvyšší akademický titul a doktorát výskumu v odbore Business Administration, DBA – ekvivalent PhD.

  Vyučovací jazyk: slovenčina / angličtina

  Dĺžka a organizácia štúdia: 1 rok, 3 vyučovacie bloky

  Miesto štúdia: podľa dohody

  Poplatok: 3900 EUR

  Začiatok štúdia: podľa dohody

  Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

  Diplom DBA je vydávaný v anglickom jazyku.

 • Na stiahnutie