Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. JUDr. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. et Ph.D.

koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami v št. odbore EaM

 • ID:

  KH: streda 14.00 - 16.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  hlasna@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.

  Vyučované predmety:

  • Podniková ekonomika
  • Metodológia pedagogického výskumu
  • Pedagogická prax I
  • Pedagogická prax II
  • Seminár k bakalárskej práci
  • Diplomový seminár
  • Priebežná pedagogická prax
  • Súvislá pedagogická prax
  • Podniková ekonomika
  • Metodológia výskumu
  • Seminár k bakalárskej práci
  • Medzinárodný manažment
  • Organizovanie a organizačné štruktúry
  • Organizačné správanie
  • Manažérske hry
  • Diplomový projekt
  • Diplomový seminár
 • Projekty

   

  VEGA 1/0021/21 Identifikácia faktorov motivácie k výkonu certifikovaných projektových manažérov v home office v období pandémie ochorenia COVID19

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 002DTI/2020 University Students’ Academic Procrastination

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  VEiGA Digitálna éra ako výzva pre občianske právo, pracovné právo a ďalšie spoločenské vedy (aj) v kontexte COVID 19

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ za VŠ DTI

   

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 006DTI/2019 Educational and Social Dimensions of Job-Related Stress in Practice

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0309/18 Sociálne siete v riadení ľudských zdrojov.

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA 001DTI/2019 Universities and Selected Aspects of Their Funding in Europe

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ za Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe

   

  KEGA 002 DTI-4/2013 Osobnostná a sociálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA  005DTI-4/2013 Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                          0000-0003-3676-4216           

  WOS Researcher ID:          

  SCOPUS Author ID:           57221780393

   

  AAA – vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01  Krásna, S. (2016). Pracovní spokojenost jako specifický komponent interního marketingu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. ISBN 978-80-87472-96-5.

  AAA02 Krásna, S., Gabrhelová, G. & Čepelová, S. (2016). Job satisfaction as a phenomenon internal marketing. Karlsruhe, Deutschland: Ste-Con, GmbH. ISBN 978-3-945862-09-4.

  AAA03 Krásna, S., Geršicová, Z. & Tamášová, V. (2016). Vocational School Teachers´ Job Satisfation in Slovakia. Karlsruhe, Deutschland: Ste-Con, GmbH. ISBN 978-3-945862-12-4.

  AAA04 Kaiser, T. & Krásna, S. (2017). Finančno-právne aspekty cenových stratégií v organizáciách. Brno : Tribun EU, s.r.o. ISBN 978-80-263-1329-8.

  AAA05 Krásna, S., Tamášová, V. & Geršicová, Z. (2017). Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-743-1.

  AAA06 Krásna, S. (2019). Finančno-právne aspekty financovania verejných vysokých škôl vo vybraných krajinách EÚ. Brno: Tribun EU.  ISBN  978-80-263-1526-1.

  AAA07 Krásna, S. (2019). Právne aspekty financovania verejných vysokých škôl v Slovenskej republike a v Českej republike. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-1492-9. 

  AAA08 Gabrhelová, G., Lajčin, D., Barnová, S. & Krásna, S. (2020). Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania pre potreby trhu práce. Praha: Wolters Kluwer. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-962-8.

  AAA09 Gabrhelová, G., lajčin, D., Barnová, S. & Krásna, S. (2020). Dual System of education and Training as a Pathway on the Labour Market. Szeged: Belvedere Meridionale. ISBN 978-615-6060-32-7.

  AAA10 Krásna, S. (2020). Modely financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie. Týn nad Vltavou: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-281-9.

  AAA11  Krásna, S.  a kol. (2020).  Vysoké školy a vybrané aspekty ich financovania v Európskom priestore. Týn nad Vltavou: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-280-2.

  AAA12  Krásna, S. & Barnová, S. (2020). Analýza modelov financovania vysokých škôl vo vybraných európskych krajinách. Týn nad Vltavou: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-282-6.

  AAA13 Barnová, S.  a kol. (20121). Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-409-7.

  AAA14  Čepelová, S., Barnová, S. & Krásna, S. (2021). Teoretické, empirické a aplikačné dimenzie inklúzie a konceptu inkluzívneho vzdelávania žiakov v stredných školách. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-414-1.  

   

  AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  AAB01 Krásna, S. (2015). Pracovná spokojnosť zamestnancov na trhu práce v podmienkach SR. Dubnica nad Váhom: DTI. ISBN 978-80-89732-59-3.

  AAB02 Gabrhelová, G. & Krásna, S. a kol. (2018). Vybrané aspekty rodinného podnikania v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 987-80-89732-80-7.

  AAB03 Krásna, S., Barnová, S. & Gábriš, A. (2019). Duálne vzdelávanie a kvalifikovaná pracovná sila v spoločenskovedných súvislostiach. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-86-9.

   

  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01 Barnová a kol. (2019). Školská pedagogika II. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-85-2.

  ACB02  Lajčin, D. & Krásna, S. a kol. (2020). Školská pedagogika III  : inkluzívna edukácia. Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-75-1.

   

  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

  ADM01 Barnová, S., Krásna, S. & Gabrhelová, (2020). G. The Impact of COVID-19 Pandemics on Schools – Challenges and New Opportunities for a Woman-Owned Organization. DOI 10.28934/jwee20.34.pp41-58. SCOPUS. In: Journal of Women's Entrepreneurship and Education.  Belgrade : International Institute of Social and Economic Sciences.  ISSN 1821-1283.  ISSN (online) 2406-0674. – č. 3-4 (2020), s. 41-58.

   

  ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

  ADN01 BinettI, M. J., Tvrdoň, M., Klasnja, K., Baklashova, T. A. & Krásna, S. (2020). The sexual difference around hetero-sexism and queerness; philosophical-sociological perspectives. DOI 10.18355/XL.2021.14.03.16. SCOPUS. In: XLinguae : European scientific language journal.  Nitra: Vzdelávanie Don Bosca, Nitra: Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia.  ISSN 1337-8384.  ISSN (online) 2453-711X. Roč. 14, č. 3 (2021), s. 177-187.

   

  BCI - Skriptá a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách

  BCI01 Barnová, S. & Krásna, S. (2020). Manažment a organizácia škôl. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-96-8.

  BCI02 Krásna, S. & Barnová, S. (2020). Systém duálneho vzdelávania ako súčasť odborovej didaktiky. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-8222-003-5.