Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD.

Vedúca katedry, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami v št. odbore UaPV

 • ID:

  KH: utorok 9.00 - 11.00

 • Katedra:

  Katedra školskej pedagogiky a psychológie

 • Email:

  gersicova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

   

  Podieľa sa na výučbe v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.

  Vyučované predmety:

  • Pedagogická prax I 
  • Pedagogická prax II
  • Metodológia pedagogického výskumu I
  • Seminár k bakalárskej práci
  • Školská pedagogika
  • Modelovanie a riešenie výchovných situácii v odbornom vzdelávaní
  • Priebežná pedagogická prax
  • Súvislá pedagogická prax
  • Metodológia pedagogického výskumu II
  • Diplomový seminár
 • Projekty

   

  VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ za DTI

   

  KEGA 002 DTI-4/2013 Osobnostná a sociálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov

  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

   

  KEGA  005DTI-4/2013 Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  KEGA č. 036UKF-4/2014 Ovplyvňovanie agresívneho správania žiakov formovaním optimálnej klímy školy a triedy

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA DTI No. 005/2019 Educational Challenges in Subject Didactics Education

  Pozícia v projekte: spoluriešiteľ

   

  IGA DTI No. 007DTI/2020 Didactic Strategies and Methods of Competence Development in Pre-Service Teacher Training
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

 • Publikácie

   

  ORCID ID:                                         0000-0002-1789-0543     

  WOS Researcher ID:                      

  SCOPUS Author ID:

             

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  AAA01 Geršicová, Z. & Hlásna, S. (2013). Sociálna klíma triedy v edukačnej teórii a praxi. Brno: Tribun. ISBN 978-80-263-0389-3.

  AAA02 Tamášová, V. & Geršicová, Z. (2014). Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl II. Brno : Tribun. ISBN 978-80-263-0848-5.

  AAA03 Krásna, S.,  Geršicová, Z. & Tamášová, V. (2016). Vocational School Teachers´ Job Satisfation in Slovakia. Karlsruhe, Deutschland: Ste-Con, GmbH. ISBN 978-3-945862-12-4.

  AAA04 Krásna, S.,  Tamášová, V. & Geršicová, Z. (2017). Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike. Praha: Wolters Kluwers. ISBN 978-80-7552-743-1.

  AAA05  Barnová, S. et al. (2021). Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl. České Budějovice: Nová Forma. ISBN 978-80-7612-409-7.

   

  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

  ACB01 Barnová, S. et al. (2019). Školská pedagogika II. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-85-2.

  ACB02 Lajčin, D. et al. (2020). Školská pedagogika III. Inkluzívna edukácia. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-75-1.

  ACD01 Barnová, S. et al. (2018). Školská pedagogika. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-89732-78-4.

   

  BCI Skriptá a učebné texty

  BCI01 Vavříková, B. – Geršicová, Z. (2016) Metodická príručka pro učitele praktické přípravy v oboru cukrář – Didaktické hry- Výuka zábavně poutavě a hravou formou. Brno: Tribun EU, s.r.o. ISBN 978-80-263-1076-1.

  BCI02 Geršicová, Z. (2020). Špeciálna pedagogika a inkluzívne vzdelávanie (Vybrané tézy). Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, [online]. ISBN 978-80-89732-99-9.

  BCI03 Geršicová, Z. - Porubčanová, D. (2020). Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí stredných odborných škôl. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI. ISBN 978-80-8222-019-6.