Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Vedecké projekty

 •  

  Projekt VEGA 1/0142/19 Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl 

 • Na stiahnutie

 •  

  OZNAM - Opatrenia k projektom IGA

  Vzhľadom na  pretrvávajúcu  nepriaznivú situáciu, súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 sa vo všetkých prebiehajúcich projektoch umožňuje, predĺžiť obdobie riešenia projektov na dobu riešenia max. 2 roky najneskôr k 30. decembru 2022. Ukončenie projektov  podaním záverečnej správy za celé obdobie riešenia bude možné priebežne, podľa potrieb riešiteľských kolektívov. Predĺžené obdobie riešenia  nebude prekážkou pre podanie žiadosti o začatie nového IGA projektu na rok 2022/2023.

  Termín výzvy k podávaniu IGA projektov 2022/2023  je 30.10.2021. Doba riešenia projektov je min 1 a max 2 roky.

  Odovzdanie záverečných správ v elektronickej podobe je potrebné adresovať prorektorke pre vedu a výskum doc. PaedDr. Dáši Porubčanovej, PhD. na mail: porubcanova@dti.sk

   

  Projekty IGA

  Kód

  Názov

  Zodpovedný riešiteľ

  Doba riešenia

  IGA 001DTI/2019

  Universities and Selected Aspects of Their Funding in Europe

  PaedDr. Silvia Barnová, PhD. – zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2020

  IGA 002DTI/2019

  Psychological and Legal Basis for Inclusive Social and Eductional Reality

  PhDr. Slávka Čepelová, PhD. – zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2020

  IGA 003DTI/2019

  Vocational Education and Trainingin the Dual Education System for the Current Needs of the Labour Market

  doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M – zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2020

  IGA 004DTI/2019

  Project Team Members’Color Preferences in the Didactic Context in University Education in EU Member States

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA - zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2020

  IGA 005DTI/2019

  Educational Challenges in Teaching Field Didactics

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. - zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2020

  IGA 006DTI/2019

  Educational and Social Dimensions of Job-Related Stress in Practice

   

  doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M. -zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2021

  IGA 007DTI/2019

  The Bullets Wounding Potential and Safety Management

  prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.  - zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2019 – 2020

 •  

  Projekty KEGA

  KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
  026STU-4/2011  Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. 2012 – 2013  
  001DTI-4/2012  Inovácia prístupu k zvýšeniu matematickej, prírodovednej a technickej gramotnosti študentov stredných škôl  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 2012 - 2014
  003UKF-4/2012 Edukácia akceptujúca docenenie mozgu prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.(2012) 2012 – 2014 
  Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD. (2013-2014)
  002DTI-4/2013  Osobnostná a sociálna výchova ako súčasť celoživotného vzdelávania triednych učiteľov PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD. (2013-2014) 2013 – 2015
  005DTI-4/2013  Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl PaedDr. Slávka Krásna, PhD. 2013 – 2014
  003DTI-4/2014  Diagnostikačný systém identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, PhD., MBA  2014-2015
  005DTI-4/2014  Sektorová integrácia priestorových dopadov bezpečnostného manažmentu environmentálnych rizík  doc. Ing. Arch. Janka Betáková, PhD.  2014-2015
  036UKF-4/2014 Ovplyvňovanie agresívneho správania žiakov formovaním optimálnej klímy školy a triedy PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD. 2014-2016
  001DTI-4/2015  Návrh stratégií správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente strednej školy využitím inovatívnych predikčných softwarových nástrojov doc. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., MBA 2015 - 2016
  006DTI-4/2016  Model hodnotenia a zlepšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách Ing. Alexander Bilčík, PhD. 2016 – 2017

  001DTI-4/2018

  Školské podvádzanie ako problémový aspekt hodnotenia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách

  prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

  doc. PaedDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M od 03.02.2020

  2018 - 2020
  004DTI-4/2018 Model podpory rozvoja emocionálnej inteligencie žiakov stredných odborných škôl Ing. Lucia Krištofiaková, PhD. 2018 – 2019  
  005DTI-4/2018 Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí

  PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. od 18.02. 2020

  2018 - 2020

   

  001VŠDTI-4/2022

  Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v súlade s požiadavkami zelenej a digitálnej transformácie hospodárstva doc. Ing. Alexander Bilčík, PhD. 2022 - 2024
 • Projekty VEGA

  KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
  1/0293/16  Významná osobnosť slovenských dejín 20. storočia v kontexte pedagogického myslenia a zrodu a vývinu moderného školstva – Anton Štefánek Mgr. Igor Marks, PhD. 2016 – 2017

  1/0309/18

  Sociálne siete v riadení ľudských zdrojov

  Hlavný riešiteľ: Szarková Miroslava, prof. PhDr., CSc. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  Spoluriešiteľ za VŠ DTI: PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

  2018 - 2020

  1/0142/19

  Psychoedukačná dimenzia inklúzie žiakov stredných škôl

  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

  PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

  2019 - 2021
  1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku zodpovedný riešiteľ za VŠ DTI: doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD. 2021 – 2023
 • Medzinárodné projekty

  KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA

  EFOP-5.2.2.-17-2017-00065 KultúrÁsz – Debrecen (HU) - VŠ DTI Dubnica n/V (SK)

     Univerzálna kultúra  - „Egyetemes kultúra”

  Doc. Dr. Erika Juhász, PhD. – HU 

  doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.-zodpovedná riešiteľka za Slovensko

  2018 - 2020

  EFOP -5.2.2.-17-2017-00066 Nullpont Kulturális Egyesület – Debrecen (HU)– VŠ DTI Dubnica n/V (SK)

  Učiace sa komunity a spoločenská prestavba : východo- a stredoeurópske skúsenosti na roky2018 a 2019."

  „Tanuló közösségekés társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok.”

  dr. Edina Márkus, PhD. – HU 

  doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.-zodpovedná riešiteľka za Slovensko

  2017 – 2019

  VR-1354-2020 

  Vedecko-výskumná experimentálna analýza Cold s.r.o. 

  PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

  2019 - 2020

  SCIENTIA–ARS-EDUCATIO, KRAKOW

  INTRODUCTION OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN UNIVERSITY STUDENT TRAINING Wprowadzenie nowoczesnych technologii komputerowych w kształcenie studentów

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2020-2023

  Fundation of European Economic Interest Grouping

  POSITIVE PSYCHOLOGY AS A NEW PARADIGM OF HIGH SCHOOL EDUCATION AIMED AT THE DEVELOPMENT OF PERSONAL COMPETENCIES FOR LIFE

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.

  zodpovedný riešiteľ za Vysokú školu DTI, Dubnica nad Váhom, SK

  2021-2022
 • Na stiahnutie

 • Iné projekty

  EDUCATION OF THE FUTURE - PREPLY.COM

  Essay competition "Education of the Future" addressed to high school, university, as well as PhD students!

  Educational platform Preply.com is the organizer of the essay competition „Education of the Future”.

  The aim of the essay competition „Education of the Future” is to raise awareness about the potential of online education, as well as honour 3 best pieces, which authors will be granted with the prize money of 2000 USD – 1 place, 1000 USD – 2 place, 500 USD – 3 place.

  Voting for best essays will be carried through the Preply's platform

  Submission procedure

  1.Uploading an essay electronically at the following website: http://preply.com/en/scholarships 

  2.The piece of work shall be written in english in form of essay and stay within 300 word count. Uploaded document should include author’s name, date of birth, as well as University name (students and PhD students).

  3.Thematic reach of the topic should be logically related to words "education", "future" and “online tutoring”.            

  4.Organisers await essay submissions, as well as votes for these, from 01 May 2016 till 14 June 2016.

  Voting procedure

  1.Setting up a student’s account at http://preply.com/en/.

  2.Voting for a chosen essay at the following website: Preply.com

  Winning essays will be published on Preply’s webstie on 15 June 2016.

  More details about the contest can be found here: http://preply.com/en/scholarships

  If you have any questions, please do not hesitate to contact scholarship@preply.com


  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom v rámci svojej spolupráce s Warszaw Management University in Warsaw informuje o výstupe zo skončeného projektu.

  Vážení  študenti a učitelia!

  Radi by sme Vám predstavili vzdelávaciu platformu Preply.com, ktorá bola vytvorená pre európsku integráciu učiteľov a študentov.

  Registrácia na platforme je zadarmo http://preply.com/en.

  Počas existencie platformy Preply.com sa už zaregistrovalo 10 tisíc učiteľov vrátane nositeľov materinského jazyka z Veľkej Británie, Ameriky, Austrálie, Francúzska, Nemecka a viac ako 10 tisíc študentov. Na platforme je k dispozícii 12 cudzích jazykov, ale rozsah sa neustále rozširuje.

  Ak máte akékoľvek otázky, prosím pošlite nám ich na e-mail: support@preply.com


  DEAR TEACHERS AND STUDENTS!

  We would like to introduce the new educational platform Preply.com, which was created for students and teachers European integration. In order to participate in this educational project you  may register on web site http://preply.com/en The registration is free for all students and teachers!

  Online educational platform has been active since 2012 and during that time we have more than 10000 registrations by teachers (including native speakers from Great Britain, USA and Australia) and more than 10000 students. There are 12 foreign languages available now and the range is growing.

  Students that have registered are able to find foreign language tutor or look for the internship. Preply.com offers a wide range of possibilities for applying skills and experience within the international community integration. For participation in this project you need to make only one step - create a profile at Preply.com. It's free of charge!

  Any questions, queries please e-mail: support@preply.com